Actueel
19-07-2021

Hernieuwde gesprekken traject verantwoord wisselen medicijnen

Patiëntenfederatie Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en KNMP (apothekers) hebben het initiatief genomen om alsnog gezamenlijk een leidraad Verantwoord Wisselen vast te stellen. Begin 2020 bleek het niet mogelijk om tot volledige overeenstemming te komen en goede werkafspraken met elkaar te maken. Nu is er dus een nieuwe poging om met een leidraad duidelijk te maken wanneer je niet wisselt en hoe de begeleiding er uit moet zien, als er wel een wisseling plaatsvindt.

Onlangs heeft de startbijeenkomst plaatsgevonden, waarbij ook aanwezig vertegenwoordigers van de voorschrijvers (huisartsen en medisch specialisten) en een VWS-toehoorder. Namens patiënten namen deel: Menne Scherpenzeel (Crohn & Colitis NL), Marlies Mohr (SON), Judith van der Vloed (Harteraad), Iris Koopmans (ReumaNederland) en Jan Benedictus (Patiëntenfederatie Nederland).

Planning

De zomervakantieperiode wordt benut om zoveel mogelijk ‘gezamenlijke feiten’ te verzamelen. Hoe vaak wordt er gewisseld, hoe verloopt de toepassing van ‘medische noodzaak’, enzovoort. Om vervolgens kort na de zomervakantie in een aantal intensieve sessies tot oplossingen te komen, met als resultaat een gezamenlijk gedragen leidraad.

 

Delen op social media: