ANBI

Crohn & Colitis NL heeft de ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat wij geen schenkingsbelasting hoeven te betalen over jouw giften. Dus het geld dat je aan ons schenkt, komt ook volledig bij ons terecht. In het kader van de ANBI-status vind je hier alle wettelijk verplichte gegevens die van belang zijn.

Naam en contactgegevens Crohn & Colitis NL

Crohn & Colitis NL (voorheen CCUVN)
Houttuinlaan 4b
3447 GM Woerden
Telefoonnummer 0348 – 420 780/ 0348 – 432 920
E-mail: info@crohn-colitis.nl

Kamer van Koophandel nummer: 40409750
RSIN/fiscaal nummer/ANBI nummer Crohn & Colitis NL (voorheen CCUVN): 8034 20 407

De doelstelling

De doelstelling van de vereniging is vastgelegd in de statuten en is als volgt omschreven: De vereniging heeft ten doel: werkzaam te zijn in het belang, zowel algemeen als individueel, voor mensen met de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa of andere chronische ontstekingsachtige darmziekten.

Jaarverslag en Jaarrekening

De vereniging legt verantwoording af aan de Verenigingsraad, het hoogste orgaan van de vereniging met een Jaarverslag en een jaarrekening. De jaarrekening is opgenomen in het jaarverslag. Je kunt de jaarrekening ook opvragen bij ons secretariaat via info@crohn-colitis.nl.

Bestuur

 • Simone Nijhof, voorzitter
 • Ronald Buruma, penningmeester
 • Aylin Ertan, bestuurslid
 • Claudine te Meij, bestuurslid
 • Kris de Prins, bestuurslid
 • Mark Buunen, bestuurslid
 • Natascha Quint, jongere bestuurslid
 • Melissa Holtvluwer, jongere bestuurslid

Menne Scherpenzeel, directeur

In artikel 22 van de statuten zijn de verantwoordelijkheden van het bestuur geregeld.

Verenigingsraad

 • I.M.B. Hogenelst
 • J.M. Krommendijk
 • H. Liesveld
 • S. Maas
 • M.H. Rooks
 • C.C. de Ruijter

In artikel 17 van de statuten zijn de verantwoordelijkheden van de Verenigingsraad geregeld.

Beloningsbeleid

Het bestuur van de vereniging ontvangt geen salaris voor de uitoefening van de functie, slechts een vergoeding voor gemaakte onkosten. De betaalde medewerkers van de vereniging worden betaald overeenkomstig de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Beleidsplan/meerjarenplan

De vereniging maakt jaarlijks haar plannen voor het komende jaar en eens per drie jaar ook een meerjarenplan.
Het werkplan 2016-2019 is opgemaakt volgens de Lean methode en daarom niet geschikt om hier te publiceren.

In dit werkplan staan de volgende elementen benoemd:

 • Crohn & Colitis NL geeft informatie, organiseert lotgenotencontact en behartigt patiëntenbelangen
 • Crohn & Colitis NL geeft grotere bekendheid over IBD en de gevolgen hiervan bij het grote publiek
 • Crohn & Colitis NL is een autoriteit op het gebied van de ziekte
 • Crohn & Colitis NL stimuleert mensen de ziekte een plaats in hun leven te geven
 • Ervaringskennis van achterban inzetten op gebied zorgverlening
 • Kennisdeling en van elkaar leren
 • Versterken van positie en autoriteit
 • Financieel gezonde organisatie
 • Samenwerking met patiënt, zorgverzekeraar, zorgverlener, bedrijfsleven

Dit alles doet de vereniging om haar achterban beter met de ziekte te leren omgaan en met de mogelijkheden die zij heeft. In november van ieder jaar worden de werkplannen voor het komende jaar besproken en ter goedkeuring voorgelegd aan de Verenigingsraad.