Werken

Als je IBD hebt en een baan zoekt, kun je tegen bepaalde zaken aanlopen. Waar moet je dan allemaal aan denken? En wat als je ziek wordt terwijl je al ergens werkt? Hieronder vind je informatie en tips over werk en het hebben van een chronische ziekte zoals Crohn of colitis ulcerosa.

Je vindt op deze pagina informatie over:

 • Solliciteren
 • Aan het werk blijven
 • Wat vertel ik?
 • Als je je moet ziekmelden
 • Wet- en regelgeving bij ziekte
 • Re-integreren
 • Informatie voor werkgevers
Animatie over werken met IBD

Solliciteren

Solliciteren is altijd spannend, maar als je IBD hebt, misschien net iets meer. Deze tips kunnen je helpen als je op zoek bent naar een baan.

 • Meld je ziekte niet in je sollicitatiebrief.
 • Mocht je over je ziekte willen vertellen tijdens je sollicitatiegesprek, vertel dan in positieve termen en in mogelijkheden. Bijvoorbeeld: ‘Ik heb een darmaandoening, ik kan er goed mee leven door de medicijnen die ik slik. Ik moet wel wat vaker naar het toilet, kan ik een werkplek krijgen dichtbij de toiletten?’
 • Openheid over je ziekte kan verstandig zijn tijdens je sollicitatiegesprek. Eerlijkheid geeft vertrouwen en daarnaast kun je zo makkelijker in gesprek gaan over wat jij nodig hebt om zo goed mogelijk aan het werk te gaan en te blijven.
 • Heb je vanwege je ziekte een gat in je cv? Vertel dan dat je een periode uit de running bent geweest en veel hebt geleerd over jezelf. Misschien heb je toen een studie of cursus gevolgd of heb je geleerd om prioriteiten te stellen en voor jezelf op te komen. Dat zijn belangrijke eigenschappen voor bedrijven.

Meer informatie en tips vind je in onze checklist voor werknemers

Aan het werk blijven

Wees vooral realistisch in wat je wel en niet kunt. Deze tips kunnen je daarbij helpen.

 • Wees alert op overbelasting. Geef aan wanneer je teveel van jezelf hebt gevraagd. Zorg voor voldoende rust ­(momenten). Ga niet over je grenzen, zodat je ’s avonds geen energie meer hebt om bijvoorbeeld te sporten.
 • Maak duidelijke afspraken met je leidinggevende over wat je wel en niet aankan. Kijk samen naar mogelijkheden zoals thuiswerken, flexibele werktijden, een werkplek dichtbij een toilet, enzovoort.
 • Maak duidelijke afspraken met je leidinggevende over de tijd die nodig is om een arts te bezoeken of voor behandelingen in het ziekenhuis, vooral als dit niet in de CAO of arbeidsvoorwaarden staat.
 • Bespreek met je MDL-arts de gevolgen van je ziekte en behandeling voor het werk. Samen bepalen jullie met welke behandeling jij het beste kan werken.
 • Jij en je werkgever kunnen preventief contact opnemen met de bedrijfsarts, om met medische expertise, samen een plan te maken om ervoor te zorgen dat je aan het werk kunt blijven. Ook kan je MDL-arts op jouw initiatief met de bedrijfsarts overleggen hoe te handelen. Meer informatie hierover vind je op de website van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde.
 • In onze brochure Werk en IBD vind je tips en antwoorden op veel gestelde vragen.

Checklist voor werknemers

Wat vertel ik mijn leidinggevende en collega’s?

Of je erover wilt vertellen hangt af van je persoonlijke situatie. Als het relevant is voor je werk, dan is het advies er open over zijn. Je ziekte kan bij de ene functie wel invloed op het werk hebben en bij een andere functie is dat weer minder het geval. Openheid kan begrip opleveren, maar dat is niet altijd zo. Benoem nadrukkelijk wat je wél kunt. Daarnaast speelt mee in hoeverre je zelf open over je ziekte wilt zijn. Het kan ook afhangen van je ziektelast: is jouw ziekte al tijden rustig of heb je regelmatig te maken met opvlammingen en moet je vaak naar het ziekenhuis voor een infuus?

Checklist voor werknemers

 

Benieuwd naar het hele verhaal van:

 • Aylin – Tevergeefs werk aanpassen aan Crohn
 • Rob – Internationale loopbaan volgehouden dankzij 3 R’s
 • Jeanine – Roeping gevonden in vrijwilligerswerk
 • Miranda – Fulltime werken met Crohn
 • Cynric – Loopbaan verliep anders vanwege colitis
Film van de live podcastopname over werk en IBD met tv- en radiopresentator Tim de Wit, in gesprek met arbeidsdeskundige Monique Derikx en ervaringsdeskundige Joëll Jannink. En met Paul Baart, directeur van het Centrum Werk en Gezondheid en paarse baas Pim Kaagman en zijn medewerker Saskia Jackson van Benary.
Journalist en radiopresentator Tim de Wit, die zelf de ziekte van Crohn heeft, interviewt drie paarse bazen die van hun medewerkers met IBD de 'Mijn baas is paars' trofee hebben gekregen, omdat hun bazen rekening houden met de ziekte van hun medewerkers met IBD. zij blij zijn met hun bazen. Sinds 2020 kunnen medewerkers met IBD jaarlijks een trofee aan hun baas overhandigen tijdens de Week van de Toegankelijkheid.

Je moet je ziek melden en dan?

 • Als je niet kunt werken, blijf dan wel in contact met je werk. Bespreek met je leidinggevende hoe je collega’s en eventueel de mensen buiten de organisatie worden geïnformeerd. Doe je dit zelf of doet je leidinggevende dat? Kies wat voor jou goed voelt en wat bij jou past.
 • Vertel jouw eigen verhaal in een gesprek met een be­drijfs- of verzekeringsarts. Doe je niet beter voor dan je je voelt. De arts wil weten hoe de balans in je leven is. In de brochure Werk en IBD vind je een gesprekshulp voor het gesprek met de bedrijfs- of verzekeringsarts.
 • Maak samen met je leidinggevende een duidelijk re-integratieplan en bespreek hoe je je collega’s hierover informeert. Betrek ook de bedrijfsarts hierbij.
 • Geef duidelijk aan uit welke stappen je behandeling bestaat. Misschien zijn sommige zaken nog niet duidelijk, bijvoorbeeld een eventuele operatie. Geef bij je leidinggevende aan wat je wel en wat je niet weet.
 • Je kan toestemming geven aan je bedrijfsarts om contact op te nemen met je MDL-arts om de mogelijke gevolgen van je ziekte en je behandeling voor het werk te bespreken. Dit kan bij de bedrijfsarts onduidelijkheden over jouw ziekte en behandeling wegnemen.
 • Kom je er met de bedrijfsarts niet uit, en ontstaat er een meningsverschil, dan kun je een Deskundigenoordeel (DO) aanvragen bij het UWV. Indien je twijfelt over de medisch inhoudelijke beoordeling van de bedrijfsarts, dan kun je een second opinion aanvragen. Je eigen bedrijfsarts vraagt dit aan bij een andere bedrijfsarts van een andere organisatie. Voor meer informatie hierover, zie de website van de beroepsvereniging voor bedrijfsartsen.

Wet en regelgeving bij ziekte

Als je ziekt wordt krijg je met verschillende wet- en regelgeving te maken. Met welke hangt af van je situatie.

 • Bij een vast dienstverband: Wet Verbetering Poortwachter.
 • Bij een tijdelijk dienstverband of als je oproep- of invalkracht bent: mogelijk eerst de Wet Verbetering Poortwachter, en bij beëindiging van je dienstverband mogelijk de Ziektewet.
 • Ontvang je WW-uitkering of ben je uitzendkracht dan geldt mogelijk ook de Ziektewet.
 • Aan het einde van de wet Verbetering Poortwachter en het einde van een periode Ziektewet volgt de WIA-beoordeling. De WIA staat voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.
 • Als zzp’er ben je tijdens ziekte zelf verantwoordelijk voor je inkomen. Je kunt je hiervoor wel verzekeren. Verder kun je nog te maken krijgen met de Participatiewet met onder andere de Wajong.

Bij de onderstaande tabbladen leggen we de verschillende wetten en situaties uit.

Werk

De belangrijkste momenten in de Wet verbetering Poortwachter vind je in deze tabel.

Indien je geen vast dienstverband hebt gelden andere regels. Word je bijvoorbeeld ziek met een tijdelijk dienstverband, dan zal de Wet Verbetering Poortwachter
gelden, maar kom je bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst mogelijk terecht in de Ziektewet. Er kunnen ook andere redenen zijn waarom je in de Ziektewet terecht kan komen.

 • Je bent ziek en hebt een tijdelijk dienstverband;
 • Je hebt een WW-uitkering en je wordt ziek;
 • Je bent binnen 4 weken na afloop van je contract ziek geworden en je hebt geen recht op een WW-uitkering;
 • Je bent uitzendkracht bij een uitzendbureau en hebt een uitzendbeding. In dat geval eindigt de overeenkomst met het  uitzendbureau en heb je mogelijk recht op een uitkering volgens de Ziektewet. Indien je geen uitzendbeding hebt dan betaalt het uitzendbureau je loon door.
 • Indien je een oproep- of invalkracht bent kun je mogelijk ook een Ziektewetuitkering ontvangen.

Als je 2 jaar ziek bent stopt het recht op loon bij je werkgever of op je
Ziektewetuitkering. Als je op dat moment nog ziek bent en niet of zeer beperkt in staat bent om te gaan werken en zelf voor je inkomen te zorgen, heb je mogelijk recht op een WIA uitkering.

Meer informatie vind je in onze brochure Werk en IBD.

Deze wet is er voor mensen die door ziekte of een handicap:

 • Moeite hebben met het vinden of het houden van werk, waardoor je het
  minimum loon niet kan verdienen.
 • Extra ondersteuning nodig hebben die een gewone werkgever niet kan bieden.
 • In het geheel niet kunnen werken.

Meer informatie vind je in onze brochure Werk en IBD, en op de website van UWV.

Als zelfstandige werken heeft als voordeel dat je beter rekening kan houden met je beperkingen. Echter als zelfstandige ben je zelf  verantwoordelijk voor je inkomen.
Word je langdurig of chronisch ziek dan kan dat betekenen dat je tijdelijk of langdurig geen tot weinig inkomen hebt. Het is belangrijk je hierop voor te bereiden.

Meer informatie vind je in onze brochure Werk en IBD.

Gesprekshulp voor het gesprek met de bedrijfs- of verzekeringsarts

Re-integreren en dan?

Bij ziekte kun je met verschillende deskundigen op het gebied van ziekte en werk te maken krijgen, de meest voorkomende zijn de bedrijfs- en verzekeringsarts.  Voor veel mensen kan het gesprek met de bedrijfsarts of de verzekeringsarts spannend zijn, er hangt namelijk wel wat van af. Word je voldoende gehoord? Moet ik weer aan het werk terwijl ik dat misschien nog niet kan? Kom ik wel in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering?

 • Je vindt in onze brochure Werk en IBD meer informatie over de verschillende deskundigen met wie je te maken kunt krijgen. En ook een gesprekshulp voor het gesprek met de bedrijfs- of verzekeringsarts.
 • Mijn Re-integratieplan is een online leerprogramma dat zieke werknemers steunt om zelf meer grip te krijgen op het re-integratietraject. Mijn re-integratieplan is te gebruiken voor mensen, met of zonder werkgever, die ziek zijn (loondoorbetaling door werkgever of Ziektewetuitkering). Ook voor zelfstandigen die ziek zijn of mensen die als zelfstandige verder willen gaan, heeft het programma het nodige te bieden. Het is een praktisch en persoonlijk hulpmiddel om balans te vinden in werk en leven. Het vergroot de kennis over re-integratie, biedt inzicht in belemmeringen en oplossingen en stimuleert gespreksvaardigheden. Deelname aan dit programma is gratis.

Voor werkgevers

Het loont om een medewerker met een chronische darmaandoening aan het werk te houden. Samen met je medewerker zijn er genoeg oplossingen te bedenken, waardoor hij of zij het werk makkelijker volhoudt en goed kan (blijven) functioneren. Vaak zijn de oplossingen eenvoudig.

Tip

Waar vind ik meer informatie?

 • Onze brochure Werk en IBD met tips, en alle wet- en regelgeving rondom werken met IBD.
 • In de Checklist voor Werknemers vind je de 5 belangrijkste tips en handvatten voor werken met IBD.
 • Crohn & Colitis NL deed onderzoek naar Werken en IBD. Hier vind je de belangrijkste resultaten van het onderzoek.
 • Crohn & Colitis NL besteedt sinds 2020 jaarlijks aandacht aan werken met IBD tijdens de Week van de Toegankelijkheid. Meer informatie over onze acties tijdens die week, vind je op onze campagne-pagina.
 • De website van Patiëntenfederatie Nederland geeft handige informatie over werken en een chronische ziekte. Heb je daarna nog vragen, dan kun je bellen met het Nationale Zorgnummer 0900 – 2356780. Maandag t/m donderdag van 09:00 tot 13:00 uur (€ 0,20/gesprek).
 • Centrum Chronisch Ziek en Werk (CCZW).
 • Behoefte om eens te praten met iemand die je van alles kan vertellen over werken of studeren met Crohn of colitis? Bel ons, 0348 – 420 780 (maandag t/m donderdag tussen 10.00 uur en 12.30 uur). Je kunt ons ook mailen via info@crohn-colitis.nl.