Werken

Als je IBD hebt en een baan zoekt, kun je tegen bepaalde zaken aanlopen. Waar moet je dan allemaal aan denken? En wat als je ziek wordt terwijl je al ergens werkt? Hieronder vind je een overzicht van informatiebronnen die je kunnen helpen bij werk en het hebben van een chronische ziekte zoals Crohn of colitis ulcerosa.

Solliciteren

Solliciteren is altijd spannend, maar als je IBD hebt, misschien net iets meer.

 • Benoem je ziekte niet in je sollicitatiebrief.
 • Vertel er alleen over in je sollicitatiegesprek als het relevant is voor je werk; wees er dan open over.
 • Mocht je het ter sprake willen brengen, vertel in positieve termen en in mogelijkheden. Bijvoorbeeld: ‘Ik heb een darmaandoening, ik kan er goed mee leven door de medicijnen die ik slik. Ik moet wel wat vaker naar het toilet, kan ik een werkplek krijgen dichtbij de toiletten?’
 • Heb je vanwege je ziekte een gat in je cv? Vertel dan dat je een periode uit de running bent geweest en veel hebt geleerd over jezelf. Misschien heb je toen een studie of cursus gevolgd of heb je geleerd om prioriteiten te stellen en voor jezelf op te komen. Dat zijn belangrijke eigenschappen voor bedrijven.

Checklist voor werknemers

Aan het werk blijven

Wees vooral realistisch in wat je wel en niet kunt.

 • Wees alert op overbelasting. Geef aan wanneer je teveel van jezelf hebt gevraagd. Zorg voor voldoende rust ­(momenten). Ga niet over je grenzen, zodat je ’s avonds geen energie meer hebt om bijvoorbeeld te sporten.
 • Maak duidelijke afspraken met je leidinggevende over wat je wel en niet aankan. Kijk samen naar mogelijkheden zoals thuiswerken, flexibele werktijden, een werkplek dichtbij een toilet, enzovoort.
 • Maak duidelijke afspraken met je leidinggevende over de tijd die nodig is om een arts te bezoeken of voor behandelingen in het ziekenhuis, vooral als dit niet in de CAO of arbeidsvoorwaarden staat.
 • Bespreek met je MDL-arts de gevolgen van je ziekte en behandeling voor het werk. Samen bepalen jullie met welke behandeling jij het beste kan werken.

Checklist voor werknemers

Wat vertel ik mijn leidinggevende en collega’s?

Of je erover wilt vertellen hangt af van je persoonlijke situatie. Als het relevant is voor je werk, dan is het advies er open over zijn. Je ziekte kan bij de ene functie wel invloed op het werk hebben en bij een andere functie is dat weer minder het geval. Openheid kan begrip opleveren, maar dat is niet altijd zo. Benoem nadrukkelijk wat je wél kunt. Daarnaast speelt mee in hoeverre je zelf open over je ziekte wilt zijn. Het kan ook afhangen van je ziektelast: is jouw ziekte al tijden rustig of heb je regelmatig te maken met opvlammingen en moet je vaak naar het ziekenhuis voor een infuus?

Checklist voor werknemers

Je moet je ziek melden en dan?

 • Als je niet kunt werken, blijf dan wel in contact met je werk. Bespreek met je leidinggevende hoe je collega’s en eventueel de mensen buiten de organisatie worden geïnformeerd. Doe je dit zelf of doet je leidinggevende dat? Kies wat voor jou goed voelt en wat bij jou past.
 • Vertel jouw eigen verhaal in een gesprek met een be­drijfs- of verzekeringsarts. Doe je niet beter voor dan je je voelt. De arts wil weten hoe de balans in je leven is.
 • Maak samen met je leidinggevende een duidelijk re-integratieplan en bespreek hoe je je collega’s hierover informeert. Betrek ook de bedrijfsarts hierbij.
 • Geef duidelijk aan uit welke stappen je behandeling bestaat. Misschien zijn sommige zaken nog niet duidelijk, bijvoorbeeld een eventuele operatie. Geef bij je leidinggevende aan wat je wel en wat je niet weet.
 • Je kan toestemming geven aan je bedrijfsarts om contact op te nemen met je MDL-arts om de mogelijke gevolgen van je ziekte en je behandeling voor het werk te bespreken. Dit kan bij de bedrijfsarts onduidelijkheden over jouw ziekte en behandeling wegnemen.
 • Op de site van het UWV vind je alle informatie over (recht op) uitkeringen, Wajong en wetten, zoals de Participatiewet.

Werk

Re-integreren en dan?

 • Gesprek met de keuringsarts: wanneer je door ziekte niet meer (volledig) kunt werken, kom je na twee jaar in aanraking met UWV. Dit kan heel spannend en eng zijn, zeker omdat dit (financiële) gevolgen kan hebben. Een verzekeringsarts of keuringsarts gaat met je in gesprek om jouw belastbaarheid te bepalen en samen met een arbeidsdeskundige bekijken in hoeverre je in aanmerking komt voor aangepast werk of een uitkering. In het artikel Re-integreren uit Crohniek 3 2016 vind je tips hoe je je kunt voorbereiden op dit gesprek.
 • Mijn Re-integratieplan is een online leerprogramma dat zieke werknemers steunt om zelf meer grip te krijgen op het re-integratietraject. Mijn re-integratieplan is te gebruiken voor mensen, met of zonder werkgever, die ziek zijn (loondoorbetaling door werkgever of Ziektewetuitkering). Ook voor zelfstandigen die ziek zijn of mensen die als zelfstandige verder willen gaan, heeft het programma het nodige te bieden. Het is een praktisch en persoonlijk hulpmiddel om balans te vinden in werk en leven. Het vergroot de kennis over re-integratie, biedt inzicht in belemmeringen en oplossingen en stimuleert gespreksvaardigheden. Deelname aan dit programma is gratis.

Voor werkgevers

Het loont om een medewerker met een chronische darmaandoening aan het werk te houden. Samen met je medewerker zijn er genoeg oplossingen te bedenken, waardoor hij of zij het werk makkelijker volhoudt en goed kan (blijven) functioneren. Vaak zijn de oplossingen eenvoudig.

TipChecklist voor werkgevers met tips en handvatten.

Waar vind ik meer informatie?

 • Op onze pagina met ervaringsverhalen vind je 5 films van mensen met IBD die vertellen over de impact van hun ziekte op hun (vrijwilligers)werk.
 • 12 vragen over werk.
 • In de Checklist voor Werknemers vind je de 5 belangrijkste tips en handvatten voor werken met IBD.
 • Crohn & Colitis NL deed onderzoek naar Werken en IBD. Hier vind je de belangrijkste resultaten van het onderzoek.
 • De website van Patiëntenfederatie Nederland geeft handige informatie over werken en een chronische ziekte. Heb je daarna nog vragen, dan kun je bellen met het Nationale Zorgnummer 0900 – 2356780. Maandag t/m donderdag van 09:00 tot 13:00 uur (€ 0,20/gesprek).
 • Centrum Chronisch Ziek en Werk (CCZW).
 • Behoefte om eens te praten met iemand die je van alles kan vertellen over werken of studeren met Crohn of colitis? Bel ons, 0348 – 420 780 (maandag t/m donderdag tussen 10.00 uur en 14.30 uur). Je kunt ons ook mailen via info@crohn-colitis.nl.