Disclaimer

Wanneer je deze website bezoekt en eventueel informatie gebruikt, betekent dit dat je akkoord gaat met de voorwaarden die in deze disclaimer beschreven staan.

Rechten

Aan de inhoud van deze website is de uiterste zorg besteed. De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld ter informatie en kan op geen enkele wijze de adviezen van arts of andere (para-)medicus vervangen. De informatie op deze website dient niet te worden gebruikt om een diagnose te stellen met betrekking tot een gezondheidsprobleem. Te allen tijde dient een arts of specialist te worden geraadpleegd.

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid kan informatie niet volledig zijn, achterhaald worden door de wetenschap, vatbaar zijn voor meerdere uitleg of zelfs onjuistheden bevatten. De eigenaar van deze site, Crohn & Colitis NL, aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van, de toegang tot of de mogelijkheid gebruik te maken van de informatie, noch zal de eigenaar aansprakelijk zijn voor eventuele onvolledige of onjuiste informatie.

Niet alle websites gelinkt aan deze website zijn door de eigenaar gecontroleerd en de eigenaar wijst dan ook iedere verantwoordelijkheid af voor de inhoud van zulke websites en sluit iedere aansprakelijkheid voor eventueel daaruit ontstane schade uit. Gebruik maken van een link gebeurt geheel op eigen risico. De eigenaar behoudt zicht het recht voor om zonder vooraankondiging veranderingen aan te brengen op deze website.

Deze website met internetadres crohn-colitis.nl en alle informatie die hieronder is geplaatst is gericht op inwoners van Nederland en niet daarbuiten.

Deze website bevat oorspronkelijke ideeën, teksten, foto’s en figuren, merken en andere werken die beschermd zijn door rechten van intellectueel eigendom, zoals auteursrechten of merkrechten. De eigendomsrechten berusten bij de eigenaar of een van haar licentiegevers. Ieder ander gebruik dan voor zover uitdrukkelijk toegelaten op grond van de toepasselijk wet- en regelgeving is niet toegestaan. De eigenaar behoudt al haar rechten voor.

 

Privacybeleid

Gegevens die je op deze website invult of hebt ingevuld, worden opgenomen in de ledenadministratie, die wordt bijgehouden door Crohn & Colitis NL, Houttuinlaan 4b, 3447 GM  Woerden.

Crohn & Colitis NL zal persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken. De gegevens van jou als deelnemer worden in de administratie opgenomen met het doel om met je te kunnen communiceren indien dit voortvloeit uit jouw gebruik van de website. Ook worden jouw gegevens gebruikt voor statistische doeleinden en om de website beter op jouw behoeften af te stemmen.

Cookies

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website (en/of Flash-applicaties) wordt meegestuurd en door jouw browser op jouw harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De computer gebruikt cookies om jouw instellingen te onthouden.
Wij gebruiken cookies om jouw instellingen en voorkeuren te onthouden. Je kunt deze cookies uitzetten via jouw browser.