Geldzaken en verzekeringen

Als je een chronische ziekte hebt, kan dat gevolgen hebben voor bepaalde verzekeringen en geldzaken. Wij zetten hieronder alles voor je op een rij.

Kiezen van een zorgverzekering

De zorgverzekering is een verzekering die de kosten dekt voor zorg en medicijnen. Iedereen in Nederland is wettelijk verplicht zich te verzekeren voor de kosten van medische zorg zoals bijvoorbeeld de huisarts, het ziekenhuis of medicijnen (de basiszorgverzekering). Dat is vastgelegd in de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Om een goede keuze te kunnen maken voor een zorgverzekeraar, is het bijvoorbeeld handig om te bepalen welke zorgkosten je verwacht voor het komende jaar en of je zelf wilt bepalen bij welke arts je een behandeling wilt (restitutiepolis). Houd ook rekening met het jaarlijkse eigen risico. Patiëntenfederatie Nederland geeft jaarlijks een uitgebreid overzicht, met alles wat je moet weten over het kiezen van een zorgverzekering, tips en nuttige informatie. De handige Wegwijzer van Patiëntenfederatie Nederland helpt je op weg naar een andere zorgverzekering.

Collectieve zorgverzekering via Crohn & Colitis NL

Crohn & Colitis NL biedt in samenwerking met verzekeringsadviseur Heilbron zorgverzekeringen aan van twee verzekeraars. Onze leden kunnen hiermee, afhankelijk van hun individuele wensen en zorgbehoeften, hun voordeel doen. Bekijk de informatie of kijk op: https://info.heilbron.nl/CCNL en de informatie op onze website.

De adviseurs van Heilbron denken graag met je mee. Bel voor een vrijblijvend advies met Heilbron via 088 – 12 10 222 of stuur een e-mail naar zorg@heilbron.nl.

Overstappen zorgverzekering

Terugvragen contributie Crohn & Colitis NL

Je kunt bij een aantal zorgverzekeraars (een gedeelte van) jouw contributie van Crohn & Colitis NL terugvragen. Gebruik hiervoor onze restitutiebrief-zorgverzekering-2023. Dit zijn de zorgverzekeraars (en aanvullende verzekeringen) die in 2023 jouw contributie deels vergoeden.

Problemen met je zorgverzekeraar?

Ben je het niet eens met jouw zorgverzekeraar, bijvoorbeeld over vergoedingen, premiebetalingen of hulpmiddelen? En kom je er samen met de zorgverzekeraar niet uit? Dan kun je terecht bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). De SKGZ helpt door bemiddeling en geschilbeslechting problemen tussen consumenten en hun zorgverzekeraar op te lossen. Bel de SKGZ via 088 900 6 900 of kijk op www.skgz.nl.

Je zorgverzekering en studeren in het buitenland

>
Wat moet je doen met jouw zorgverzekering als je in het buitenland gaat studeren of stagelopen?

Als je in het buitenland gaat studeren, dan kun je alleen je zorgverzekering in Nederland aanhouden als je niet werkt naast jouw studie. Ook stage lopen wordt in sommige gevallen gezien als werk. Meer lezen

Als je een huis koopt, sluit je over het algemeen een overlijdensrisicoverzekering (ORV) af. Mensen met IBD hebben geen verhoogd risico op overlijden, toch ondervinden ze regelmatig problemen met het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering.

Advies Crohn & Colitis NL

  • Crohn Colitis NL geeft regelmatig voorlichting aan geneeskundig adviseurs van verzekeringsmaatschappijen om duidelijk te maken dat het hebben van de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa geen reden is voor een hogere premie voor een overlijdensrisicoverzekering.
  • Wij adviseren om meerdere offertes aan te vragen, zodat de kans groter is om geaccepteerd te worden en je een vergelijking kan maken. En begin zo snel mogelijk met het aanvragen van een overlijdensrisicoverzekering en schakel een bemiddelaar in, liefst een bemiddelaar die inzicht heeft in de ziekte en goede afspraken heeft met verzekeraars.
  • Bij een aantal mensen leidt de ORV-aanvraag tot een verplichte medische keuring. Je hebt daarbij recht op eerste kennisneming (de aanvrager heeft dan als eerste het recht te horen wat de uitkomst van de medische keuring is) en blokkeringsrecht (hiermee mag de aanvrager de keuringsarts verbieden het rapport aan de verzekeraar door te sturen).
  • ICZ, Intermediair voor Chronisch Zieken is specialist in het verzekeren van mensen die chronisch ziek zijn (geweest). Hier brengt ICZ wel kosten voor in rekening. Meer informatie over hun werkwijze en de kosten die zij hiervoor in rekening brengen.
  • Ben je zelfstandige en wil je een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten? Je kunt je bijvoorbeeld samen met andere zelfstandigen verzekeren via een organisatie als SharePeople of broodfonds.

Meer informatie en contact

  • Mocht je problemen ondervinden met acceptatie, neem dan contact op met ICZ (info@icz.nu) om te bespreken wat zij voor je kunnen betekenen. Houd er rekening mee dat zij kosten in rekening brengen als zij voor jou gaan bemiddelen bij een verzekeraar.
  • Je kunt je vragen ook stellen aan het Nationale Zorgnummer.
  • Meer informatie en tips vind je op Consumentenbond.nl en bij het Verbond van Verzekeraars.
  • Ook kun je bellen met Crohn & Colitis NL, telefoon 0348 – 420 780 (op maandag t/m donderdag tussen 10.00 uur en 12.30 uur) of mail ons via info@crohn-colitis.nl. Onze medewerkers bieden je een luisterend oor en een advies vanuit ervaringsdeskundigheid.

Sommige zorgkosten kun je bij jouw belastingaangifte aftrekken. Bijvoorbeeld kosten voor medicijnen of reiskosten voor ziekenhuisbezoek. Dit zijn specifieke zorgkosten. Soms heb je zelfs recht op een extra tegemoetkoming specifieke zorgkosten. De Belastingdienst geeft precies aan wat deze specifieke zorgkosten zijn en aan welke voorwaarden je moet voldoen om in aanmerking te komen voor belastingaftrek.

Op de website meerkosten.nl van Ieder(in) vind je een handig stappenplan, waarmee je stap voor stap de aangifte inkomstenbelasting kunt doen. Bij het NIBUD vind je nog meer handige informatie. Ook over een hogere aftrekbaarheid bij bepaalde inkomens of als je de AOW-leeftijd hebt bereikt.

Misschien heb je recht op zorgtoeslag. Dit is een bijdrage in de kosten voor jouw zorgverzekering. Of je zorgtoeslag krijgt en hoe hoog de toeslag is, hangt af van je inkomen. Lees wat de voorwaarden zijn.

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Via deze wet biedt de gemeente ondersteuning aan mensen met een ondersteuningsvraag, bijvoorbeeld voor huishoudelijke hulp of een aangepaste stomawastafel bij het toilet of in je badkamer.

Elke gemeente organiseert de ondersteuning op een eigen manier. Neem contact op met het WMO-loket van jouw gemeente om jouw persoonlijke situatie in kaart te brengen. Gemeenten mogen voor de ondersteuning die zij bieden een eigen bijdrage vragen. Meer informatie vind je bij de Rijksoverheid.