Neem ons op in uw testament

Nadenken over nalaten

Nalaten. Het is geen onderwerp waar we dagelijks over praten. Sommige mensen denken er zelfs nooit over na. ‘Mijn testament, dat komt nog weleens.’ Of: ‘Ik heb geen familie dus het maakt me niet uit wat er met mijn nalatenschap gebeurt.’ Of: ‘Mijn kinderen erven toch alles.’ Alsof een nalatenschap niet belangrijk is. Voor uzelf, als laatste wens. Maar ook voor mensen of organisaties die niet automatisch van u erven. Denk aan goede doelen. Zoals  aan Crohn & Colitis NL. Voor ons kan uw nalatenschap veel verschil maken.

U weet wat het is om een ziekte te hebben. Of om een familielid met een ziekte te hebben. Wat dat voor het dagelijks leven betekent, voor wat je wel en wat je niet kunt, voor je beeld van de toekomst. Crohn & Colitis NL wil haar leden dolgraag beter kunnen helpen. Nu en straks. We willen goede voorlichting over het leven met een chronische ziekte blijven geven. Ervoor blijven zorgen dat mensen met Crohn of colitis makkelijk met elkaar in contact kunnen komen. En uiteraard de belangen van mensen met IBD goed blijven behartigen.
Iedere vorm van steun helpt daarbij. Ook uit nalatenschappen. Voor de huidige mensen met Crohn of colitis. Én voor volgende generaties.