Kinderen

In Nederland krijgen elk jaar ongeveer 300 kinderen onder de 18 jaar de diagnose IBD, waardoor zij in hun kindertijd met een chronische ziekte, medicijngebruik, pijn en vermoeidheid moeten leren omgaan. Dat vraagt om goede zorg en begeleiding.

De ziekte van Crohn en colitis ulcerosa komen bij jongens en meisjes even vaak voor. Vaak kunnen artsen bij een eerste aanval het onderscheid tussen beide ziektes nog niet maken en spreekt men van een ‘niet-classificeerbare colitis’ of ‘inflammatoire darmziekte’. Bij een kwart van de families heeft een ander familielid ook Crohn of colitis.

Kenmerken ziekte van Crohn en colitis ulcerosa bij kinderen

De symptomen van Crohn en colitis bij kinderen zijn dezelfde als bij volwassenen. Wel verloopt de ziekte vaak heftiger, met name bij colitis. Dan is vaak de hele dikke darm ontstoken, terwijl de ziekte bij volwassenen vooral in het laatste deel van de dikke darm (endeldarm) zit. Aanpassingen van de medicatie en operaties zijn dan vaker nodig. Bovendien kunnen artsen nog niet alle nieuwe medicijnen bij kinderen voorschrijven, omdat de langetermijneffecten nog niet bekend zijn. Hierdoor zijn artsen sneller door de medicatiemogelijkheden heen. Groeiachterstand en verlate pubertijd kunnen ook voorkomen. Door pijn en vermoeidheid kunnen kinderen met andere problemen te maken krijgen, zoals schoolverzuim en niet mee kunnen doen met vriendjes.

geef de docent van jouw kind de brochure ‘Een leerling met Crohn of colitis’.

Diagnose ziekte van Crohn en colitis ulcerosa bij kinderen

De diagnose wordt bij kinderen via een gastro- en coloscopie gesteld. Dit gebeurt onder algehele narcose en een speciale kinderarts-MDL voert de scopie uit.

Behandeling ziekte van Crohn en colitis ulcerosa bij kinderen

Kinderen reageren anders dan volwassenen. Medicijnen hebben andere bijwerkingen bij kinderen en ze breken medicijnen ook anders af. Een chronische darmziekte kan de opname van voedingsstoffen belemmeren en zo die groei in de weg staan. Behandeling van IBD bij kinderen is dan ook anders dan bij volwassenen. Hiervoor is een speciale richtlijn ontwikkeld. Naast medicatie krijgt jouw kind drink- en/of sondevoeding voor zes weken om de darmen tot rust te brengen. Deze medische voeding zorgt er ook voor dat de groei van jouw kind niet stopt.

Naast lichamelijke groei zijn kinderen en jongeren volop in emotionele ontwikkeling. Zo is de puberteit een moeilijke periode voor kinderen met een darmziekte. Kinderen schamen zich sneller voor vrienden en vriendinnen en zijn geneigd symptomen te verzwijgen. Wees als ouder alert op symptomen en neem klachten serieus.
Zowel ouders als kinderen zijn betrokken bij de behandeling. Je moet samen met jouw kind een evenwicht vinden tussen waakzaamheid en ongerustheid.

Kinderen gaan rond de leeftijd van achttien jaar over naar de volwassenen MDL-zorg. In enkele ziekenhuizen is een transitiepoli. Hier gaat de overgang geleidelijk aan, zodat alle partijen er aan kunnen wennen.

Het programma Ready Steady Go ondersteunt, daagt uit en versterkt jongeren bij het ontwikkelen van hun zelfstandigheid en eigen regie.

 

Heeft mijn kind een verhoogd risico op dikke darmkanker?

Kinderen met colitis in de gehele dikke darm (het colon) hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van dikke darmkanker op latere leeftijd. Uit onderzoek blijkt dat mesalazine-preparaten mogelijk beschermend werken.
De richtlijn voor de behandeling van IBD bij kinderen adviseert om kinderen met een hoog risico te behandelen met mesalazines en iedere acht tot tien jaar een coloscopie van de hele dikke darm te doen om mogelijke kwaadaardige cellen op te sporen.

Extra informatie

Besloten Facebookgroep voor ouders van kinderen met IBD

Vind je het fijn om andere ouders te ontmoeten die hetzelfde meemaken als jij? Crohn & Colitis NL faciliteert een besloten Facebookgroep alleen bedoeld voor ouders van kinderen met IBD. Hier kun je in een veilige privé-omgeving ervaringen met elkaar uitwisselen, alleen groepsleden kunnen de inhoud van de berichten en de reacties inzien. Meld je aan voor de besloten Facebookgroep voor ouders.

School

Iedere dag gewoon naar school gaan als je Crohn of colitis hebt, is niet altijd vanzelfsprekend. Meer informatie hierover vind je op onze pagina over school en studie.

Kinderboeken en informatie over een stoma

  • De Stomavereniging geeft een stripboek uit over het meisje Julia en haar stoma. Ook heeft de vereniging een (kleur)boekje (Chris heeft een stoma) voor kinderen van 3 tot 8 jaar. Meer informatie.
  • Internationale richtlijn voor kinderstomazorg (in het Engels), voor zorgverleners, maar ook interessant voor ouders van kinderen met een stoma.

Shit! de film

In 2014 maakte Crohn & Colitis NL de documentaire Shit! de film op tv. Hierin volgden we onder andere Enea (4), een jongen die net als zijn moeder colitis ulcerosa heeft.

Meer informatie en contact

Heb je behoefte om te praten met een andere ouder van een kind met Crohn of colitis ulcerosa; wij kunnen je in contact brengen met een andere ouder. Bel met Crohn & Colitis NL, telefoon 0348 – 420 780 (op maandag t/m donderdag tussen 10.00 uur en 14.30 uur). De ervaringsdeskundigen bieden een luisterend oor en advies vanuit eigen ervaringen.

Ontvang de nieuwsbrief

Maandelijkse nieuwsbrief
Wil jij ook op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rondom Crohn, colitis of short bowel? Meld je aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.