Professional

Deelname bijeenkomsten

Je organiseert een bijeenkomst, bijvoorbeeld een klankbordgroep of een expertgroep, en je wil dat Crohn & Colitis NL hier ook bij aanwezig is.

Wil je dat Crohn & Colitis NL een bijeenkomst bijwoont, bijvoorbeeld een klankbordgroep of een expertgroep?

Aanvraag

Stuur jouw verzoek naar info@crohn-colitis.nl onder vermelding van ‘Aanvraag deelname bijeenkomst’.

Vermeld in je aanvraag:

  • Datum bijeenkomst
  • Verwachte tijdsinvestering
  • Waar je onze inzet voor vraagt
  • Of je een vertegenwoordiger van de vereniging of een ervaringsdeskundige (patiënt) zoekt.

Wij nemen contact met je op en maken vervolgens een prijsopgave.

Kostenindicatie

€ 100,- per uur.

Delen op social media: