Actueel
12-04-2022

Eindelijk afspraken over verantwoord wisselen medicijnen

Er zijn eindelijk werkafspraken gemaakt over het verantwoord wisselen van medicijnen. Hiermee wordt het onbeperkt wisselen van medicijnen tegengegaan. Crohn & Colitis NL heeft zich jarenlang, samen met andere patiëntenorganisaties, ingezet om tot goede afspraken te komen. Daarom zijn wij blij dat er nu duidelijkheid is.

De werkafspraken gaan over het verwantwoord wisselen van medicijnen met dezelfde werkzame stof, sterkte, toedieningsvorm en afgiftepatroon. Het regelmatig wisselen van medicijnen leidde de afgelopen jaren tot klachten en vragen van patiënten. De nieuwe afspraken maken een einde aan deze onduidelijkheid. En moeten leiden tot veilig, doeltreffend en betaalbaar medicijngebruik. De afspraken zijn gemaakt door Patiëntenfederatie Nederland, NHG, LHV en de FMS, KNMP en Zorgverzekeraars Nederland.

Wat is er afgesproken?

Het onbeperkt wisselen van medicijnen wordt tegengegaan. Ook over het niet-wisselen, bijvoorbeeld bij medische noodzaak, zijn heldere afspraken gemaakt. En er is beschreven hoe patiënten begeleid moeten worden bij het wisselen van medicijnen. Hierdoor worden de wisselingen die wel mogelijk zijn, goed begeleid.

Meer duidelijkheid

Dianda Veldman, directeur-bestuurder Patiëntenfederatie: ‘Geweldig voor patiënten dat dit resultaat samen is bereikt. Hiermee voorkomen we onnodig gedoe en verwarring, en kunnen arts, apotheker en patiënt beter samenwerken aan optimaal medicijngebruik en goede farmaceutische zorg’.
Menne Scherpenzeel, directeur van Crohn & Colitis NL, sluit zich hierbij aan. ‘Meer duidelijkheid voor alle partijen is de belangrijkste winst van dit traject, waarbij onbeperkt wisselen wordt tegengegaan. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor mensen met IBD.’

Monitoren

De nieuwe werkafspraken zijn beschreven in de leidraad Verantwoord wisselen medicijnen. Het is een praktisch handvat voor alle betrokken partijen en professionals hoe in de dagelijkse praktijk medicijnen verantwoord gewisseld kunnen worden. De komende periode worden de afspraken uitgewerkt in de praktijk. Ook worden de belangrijkste vragen en antwoorden van patiënten op een rijtje gezet en in een Q&A-document gezet. Daarnaast gaan betrokken partijen een gezamenlijke monitorings- en evaluatiestructuur inrichten om de effecten van de werkafspraken te monitoren, en indien nodig bij te sturen.

Bron: Patiëntenfederatie Nederland

Delen op social media: