Actueel
14-12-2023

Schrappen vergoeding vitamine D raakt kleine groep mensen

Sinds 1 januari 2023 wordt het gebruik van hoge sterktes vitamine-D-middelen op recept niet meer door de basisverzekering vergoed. Zorginstituut Nederland vroeg onderzoeksbureau Nivel de gevolgen hiervan te onderzoeken. Crohn & Colitis NL deelde dit onderzoek eerder dit jaar ook met haar achterban.

De resultaten van het onderzoek laten zien dat twee derde van de groep kwetsbare mensen (onder andere mensen met een algemene slechte gezondheid en/of osteoporose) doorgaat met het gebruik van vitamine D. Ongeveer een vijfde had nog vitamine-D op voorraad en gebruikt deze. Zo’n 5% van de deelnemers aan het onderzoek stopt met het gebruik van vitamine-D-middelen, vooral vanwege de kosten.

Het onderzoek naar de eerste effecten van de afschaffing van de vergoeding is vooral gericht op kwetsbare groepen mensen die in 2022 – op recept – vitamine D in hoge sterkte gebruikten. Het gaat hierbij onder andere om mensen met een algemene slechte gezondheid, en ook mensen met osteoporose.

Stoppen of doorgaan in 2023?

Het niet meer vergoeden van vitamine D verdeelt de kwetsbare groep mensen die het middel voorheen op recept kregen voorgeschreven, in de volgende vier categorieën:

  1. Mensen die doorgaan met gebruik van vitamine D en dit zelf betalen (ongeveer 65%): deels zijn dit mensen die hetzelfde vitamine-D-middel blijven gebruiken (45%) en deels zijn dit mensen die overstappen naar een ander (goedkoper) vitamine-D-middel, vooral vanwege de kosten (20%)
  2. Mensen die de vitamine D nog op voorraad hebben uit 2022 (20%). Van deze groep heeft ruim twee derde de intentie door te gaan, maar is ook klein deel van plan te stoppen.
  3. Mensen die stoppen met het gebruik van vitamine D (5%), vooral vanwege de kosten
  4. Mensen voor wie de situatie ‘anders’ was (10%).

Stoppen met vitamine-D-gebruik is ongewenst effect

Voor kwetsbare mensen voor wie vitamine D noodzakelijk is, is het feit dat zij stoppen met het gebruik een ongewenst effect, wat kan leiden tot een vitamine-D- tekort. Het is belangrijk om het (stoppen met) vitamine-D-gebruik goed te blijven monitoren en waar nodig het gebruik te bevorderen.

Stoppen met vitamine D: gevolgen op korte en lange termijn

Mensen slikken vitamine D onder andere om aandoeningen of complicaties te voorkomen, zoals osteoporose of botbreuken. Op de korte termijn merken mensen die geen of te weinig vitamine D slikken daar niet direct iets van als het gaat om hun gezondheid. Op de langere termijn kan het leiden tot een slechtere gezondheid en als gevolg daarvan tot hogere zorgkosten.

Advies Zorginstituut aan minister

Het Zorginstituut concludeert dat de uitkomsten van het onderzoek niet leiden tot een aanpassing van hun eerdere advies uit 2022 om vitamine D niet langer vanuit de basisverzekering te vergoeden. Wel ziet het Zorginstituut dat mensen in armoede de relatief lage kosten voor vitamine D niet kunnen betalen. Het zou daarom goed zijn als daarvoor een oplossing komt, buiten de zorgverzekering.

Verder adviseert het Zorginstituut de minister van VWS om de voorlichtingscampagne over juist gebruik van vitamine D te verbeteren en te herhalen. Uit het onderzoek van het Nivel blijkt namelijk ook dat het voor sommige mensen nog moeilijk is om een geschikt vitamine D-middel te vinden. Denk bijvoorbeeld aan mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Bron en volledige artikel: Nivel

Delen op social media: