Onderzoek

MDL-zorgverleners over IBD-zorg voor 60-plussers

Speciaal voor Wereld IBD Dag 2023 hield Crohn & Colitis NL een peiling onder zorgverleners over de IBD-zorg voor de oudere patiënt, vanaf 60 jaar. Zestig MDL-artsen en verpleegkundig specialisten vulden de vragenlijst in.

Conclusies peiling

 1. Het is belangrijk dat er specifieke aandacht is voor ouderen; de zorg is vaak complexer dan voor een jongere IBD-patiënt, vanwege het gebruik van meerdere medicijnen en het hebben van meerdere ziektes en/of aandoeningen.
 2. Mentaal gezien hebben ouderen minder moeite met de diagnose IBD. Wel is meer aandacht nodig voor het dagelijks leven en sociaal netwerk van ouderen. Want eenzaamheid ligt op de loer.
 3. De behandeling met medicijnen bij ouderen is volgens de zorgverleners ingewikkelder. Patiënten hebben bijvoorbeeld meer kans op infecties bij afweer-onderdrukkende medicijnen en biologische medicijnen. Daarom is er behoefte aan wetenschappelijk bewijs. Dit ontbreekt omdat ouderen worden uitgesloten voor deelname aan medicijnonderzoeken. Ook vinden zorgverleners het wenselijk dat er in de richtlijn aandacht is voor deze doelgroep.
 4. Zorgverleners vinden het meestal niet lastiger om behandeldoelen voor en met oudere IBD-patiënten vast te stellen.
 5. Samenwerking met andere disciplines is belangrijk. De meeste respondenten vinden dat er meer aandacht moet zijn voor gezamenlijke besluitvorming met andere zorgverleners, zoals de specialist ouderengeneeskunde/geriater.
 6. Ook heeft men behoefte aan meer scholing over oudere IBD-patiënten.

Factsheet

De belangrijkste conclusies uit de peiling zijn samengevat in een factsheet.

Factsheet downloaden

 

Wat doet Crohn & Colitis NL met deze resultaten?

Voor Crohn & Colitis NL is er vooral een rol weggelegd om goede informatie te geven en om te achterhalen waar ouderen behoefte aan hebben. Denk hierbij aan onderwerpen zoals:

 • Gebruik meerdere medicijnen
 • Multimorbiditeit (meerdere ziekten, aandoeningen en klachten)
 • Leefstijl (bewegen, voeding)
 • Ontwikkelen screeningstool kwetsbaarheid
 • Incontinentie
 • Sociaal netwerk/eenzaamheid

Overigens geeft een deel van de respondenten aan dat 60 jaar relatief jong is. Liever spreekt men over kwetsbare 70-plussers of 70-plussers met multimorbiditeit.

Onderzoek onder 60-plussers met IBD

Op Wereld IBD Dag (19 mei 2023) is de aftrap van een groot Europees onderzoek onder 60-plussers met IBD, van EFCCA, de Europese moederorganisatie van Crohn & Colitis NL. Hiermee hoopt men in kaart te brengen welke doelen 60-plussers hebben met hun behandeling en welke andere ziekten zij naast IBD hebben. En ook of hun behandeldoelen anders zijn als zij kwetsbaar zijn.

Wij hopen dat de resultaten van het onderzoek de vragen van de MDL-zorgverleners beantwoorden, zodat zij hun behandeling van oudere patiënten met IBD daarop kunnen afstemmen.

Delen op social media: