Actueel
16-03-2023

Tekort toiletten langs wandel- en fietspaden

De Toiletalliantie, waar Crohn & Colitis NL deel van uitmaakt, vraagt vandaag op de Nationale Plasdag, aandacht voor het tekort aan toiletten langs wandel- en fietspaden in Nederland. Uit onderzoek van de Toiletalliantie blijkt dat dit tekort ervoor zorgt dat veel mensen de natuur niet ingaan. Met de lente in aantocht is het helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend om er lekker op uit te gaan voor een wandel- of fietstocht.

Weinig de deur uit of snel weer thuis

De Toiletalliantie deed de afgelopen weken in het kader van Nationale Plasdag representatief onderzoek onder 1.285 Nederlanders. Hieruit blijkt dat 59% van de mensen die wel eens een wandel- of fietstocht maakt, vindt dat er een tekort is aan toiletten langs wandel- en fietspaden. 45% geeft aan in de afgelopen 12 maanden wel eens eerder dan gepland naar huis te zijn gegaan vanwege hoge nood. En 22% van de ondervraagden ziet soms helemaal af van een uitstapje in de natuur. Dat is bijvoorbeeld vanwege een spijsverteringsaandoening (8%), zoals Crohn en colitis ulcerosa, maar ook een hogere leeftijd speelt daarbij vaak een rol (17%). Als mensen onderweg toch ineens naar het toilet moeten en die ontbreekt, geeft 62% aan het niet normaal te vinden om als alternatief te moeten wildplassen of -poepen. Hiervan geeft 41% aan dit toch te doen omdat het dan
helaas niet anders kan.

Toiletnorm fiets- en wandelpaden

Het onderzoek laat zien dat Nederlanders vinden dat er te weinig openbare toiletten zijn. De toiletnorm die de Toiletalliantie in 2021 stelde voor natuur- en recreatiegebieden is: om de 25 km een toilet langs fietspaden en om de 5 km langs wandelpaden. Bernique Tool, directeur van de MLDS: “Met deze toiletnorm
in de hand kunnen provincies, terreinbeheerders en recreatieschappen aan de slag. Zodat fietsers en wandelaars de zekerheid krijgen, dat ze elke één tot anderhalf uur een toilet tegenkomen.”

Over de Toiletalliantie

De Toiletalliantie bestaat uit ruim twintig maatschappelijke organisaties, waaronder Crohn & Colitis NL, en heeft als missie om voldoende openbare en opengestelde toiletten in Nederland te realiseren. Samen met gemeenten, winkeliers en
horecaondernemers wil de Toiletalliantie ervoor zorgen dat dit goed wordt geregeld in Nederland. Zowel in steden en dorpen als in de natuur.
De Maag Lever Darm Stichting heeft de Toiletalliantie in 2018 opgericht. Zie voor meer informatie: www.iederewctelt.nl.

Delen op social media: