Kwaliteit van zorg

Hier vind je tools, onderzoeksresultaten en projecten waar Crohn & Colitis NL aan deelneemt, met als doel de kwaliteit van IBD-zorg te verbeteren.

Tools om de kwaliteit van zorg te verbeteren

Transitie kinderen naar volwassenzorg

De overstap van de kinderarts-MDL naar de volwassenenzorg gaat niet vanzelf. Jongeren geven tips en vertellen waar een goede transitie aan moet voldoen.

Zeven jongeren geven tips en adviezen voor een goede transitie naar de volwassenen-IBD-zorg

Drie jongeren vertellen over hun ervaringen met transitie

Beide films mogen met bronvermelding gebruikt worden.

Crohn & Colitis NL deed onderzoek naar het onderwerp transitie naar volwassenen-IBD-zorg. De resultaten en aanbevelingen staan in deze factsheet transitie.

E-learning Ready Steady Go

Jongeren met een chronische darmziekte moeten naarmate ze ouder worden, de regie over hun medische zorg en hun leven overnemen van hun ouders. Dit gaat niet altijd vanzelf. De normale taken in het leven van jongeren zijn vaak al uitdagend genoeg. Denk bijvoorbeeld aan de juiste studiekeuze. Hiernaast moeten jongeren met IBD ook in hun behandeling en zorg zelfstandig worden en keuzes maken, samen met hun zorgverleners. Hierin blijven ze vaak achter. Dit kan vooral problematisch zijn bij de overstap van kinder- naar volwassenenzorg.

Film en e-learning

Het programma Ready Steady Go ondersteunt, daagt uit en versterkt jongeren bij het ontwikkelen van hun zelfstandigheid en eigen regie.

Bekijk ook de gratis e-learning module over Ready Steady Go.

E-Health

Steeds vaker worden e-Health toepassingen gebruikt om het ziektebeloop beter te monitoren en op tijd in te kunnen grijpen, mocht het nodig zijn. MijnIBDcoach en IBDdream zijn twee applicaties die bij IBD worden gebruikt.

Resultaten Crohn & Colitis NL-onderzoeken

Wij weten wat er bij mensen met IBD speelt, dankzij ons CC-panel en vragen die wij via telefoon, mail en social media krijgen. Wij zijn dé partner als het gaat om patiëntenkennis en -ervaring op het gebied van IBD.

Meest recente onderzoeksresultaten

 1. Comorbiditeit: impact op kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg
 2. Leven met IBD (impact en onbegrip)
 3. Ervaringen met IBD-chirurgie
 4. Ervaringen van patiënten met het gebruik van biologische geneesmiddelen
 5. Werken met IBD
 6. Ervaringen met het afsluiten van overlijdensrisicoverzekeringen
 7. De rol van psychosociale zorg binnen de IBD-zorg

Waar werkt Crohn & Colitis NL allemaal aan mee?

Het patiëntenperspectief is onmisbaar als het gaat om de kwaliteit van IBD-zorg. Daarom worden wij geconsulteerd bij:

 • De update van de Richtlijnen Inflammatoire darmziekten bij volwassenen en kinderen. Momenteel worden de richtlijnen voor volwassenen geüpdatet.
 • Informatievoorziening rondom corona en IBD. Hierin werken we nauw samen met de Commissie IBD van de Nederlandse Vereniging Maag-, Darm-, Leverartsen.
 • Uitkomstgerichte zorg: de ontwikkeling naar uitkomstgerichte zorg heeft twee doelen:
 1. Het bevorderen van samen beslissen op basis van uitkomstinformatie. Dit kan bijdragen aan het verbeteren van levenskwaliteit van de patiënt.
 2. Het leveren van kwaliteit door en het verhogen van werkplezier voor de zorgprofessional.
Ontvang de nieuwsbrief voor professionals

Kwartaal nieuwsbrief voor professionals
Wil jij op de hoogte blijven van interessante informatie rondom IBD, speciaal voor professionals? Meld je aan voor onze kwartaal nieuwsbrief.