Onderzoek

Direct-CD studie

Als infliximab via een infuus wordt gegeven, wordt dit altijd in combinatie met een extra afweerremmer gegeven. Dit is bij een infliximab-infuus het meest doeltreffend. Sinds kort kan infliximab ook worden gegeven via een injectie. De medicijnspiegels in het bloed blijken dan hoger en stabieler te zijn. Zorgverleners denken dat mensen die de infliximab-injecties gebruiken, geen extra afweerremmer meer nodig hebben. Dat is fijn, want de afweerremmers veroorzaken vaak bijwerkingen.

Doel

De CD-studie onderzoekt of infliximab-injecties net zo effectief zijn als er geen extra afweerremmer naast de injectie wordt gebruikt.

Het onderzoek

Als je wilt meedoen aan het onderzoek, word je eerst gescreend. Deze screening bestaat uit:

  • Een kijkonderzoek van je darm (coloscopie)
  • Het uitsluiten van tuberculose (longfoto, huidpriktest en bloedonderzoek) en andere infecties
  • Ontlasting-onderzoek

Als je mag meedoen, bepaalt de computer in welke groep je wordt geplaatst: alleen injecties (monotherapie) of injecties gecombineerd met een extra afweerremmer (combinatietherapie). Je hebt 50% kans om in één van beide groepen te komen. Het onderzoeksteam en jij zelf hebben geen invloed op de loting.

  • De arts of verpleegkundige leert je hoe je de injectie kunt toedienen. Met als doel dat je dit uiteindelijk zelf thuis kunt doen.
  • Deelname aan de studie duurt 26 weken. Tijdens deze 26 weken vinden er zes keer controles plaats op de polikliniek. De meeste controles zijn in de eerste twee maanden.
  • Deze controles bestaan uit bloed- en/of ontlasting-onderzoek, vragenlijsten en soms een lichamelijk onderzoek.
  • Na 26 weken krijg je een afsluitende coloscopie. Je kunt de injecties blijven gebruiken.

Wie kunnen meedoen?

Je kunt je aanmelden om mee te doen als je:

  • Een matige tot ernstig actieve ziekte van Crohn hebt.
  • Tussen 18 tot 80 jaar bent.
  • Je nog nooit met infliximab bent behandeld.

Interesse?

Wil je meedoen aan het onderzoek? Neem dan contact op met het coördinerend centrum, dr. K. B. Gecse van het Amsterdam UMC locatie AMC (via email: ibdstudies@amsterdamumc.nl).

Delen op social media: