Actueel
11-09-2023

Bespreek werk vaker in de spreekkamer

Mensen die ondanks hun ziekte of aandoening kunnen blijven werken, geven hun kwaliteit van leven een hoger cijfer dan mensen die dat niet (meer) kunnen. Het is niet voor niets dat de vraag ‘Kan ik blijven werken?’ in de top-3 staat van onderwerpen waar mensen zich het meeste zorgen over maken op het moment dat ze ziek worden.

Hogere kwaliteit van leven

Uit onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland blijkt dat mensen die ondanks hun ziekte (zoals bijvoorbeeld IBD) of aandoening kunnen blijven werken, hun kwaliteit van leven een significant hoger cijfer geven dan mensen die niet meer werken. Bovendien beoordelen zij hun fysieke én mentale gezondheid hoger: werk biedt structuur, minder geldzorgen en zingeving. Patiëntenfederatie Nederland ziet dat patiënten over het algemeen blij zijn als ze – indien de ziekte of aandoening dat toelaat – kunnen blijven bijdragen aan de maatschappij. Daarom staat de vraag ‘kan ik blijven werken?’ in de top-3 staat van onderwerpen waar ze zich het meest zorgen over maken op het moment dat ze te horen krijgen dat ze ziek zijn. Dit blijkt uit een onderzoek van het RadboudUMC.

Praten over werk met je arts

Omdat patiënten het onderwerp werk zo belangrijk vinden, zou het onderwerp vaker in de spreekkamer met een arts of specialist besproken moeten worden. Bij 51% van de deelnemers aan het onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland is dat niet gebeurd tijdens hun zorgtraject. 68% van de mensen die niet over hun werk gesproken heeft tijdens het zorgtraject had dit wel gewild. Meer dan de helft (56%) van de deelnemers bij wie wél over werk is gesproken, moest hier zelf over beginnen. Dat laat zien dat hier nog een enorme winst in te boeken is. Een ogenschijnlijk kleine aanpassing of verandering in het zorgtraject, kan namelijk grote invloed hebben op in welke mate iemand nog kan werken. Maar dan moet de huisarts of de specialist dat wél weten. En Samen Beslissen moet dan het uitgangspunt zijn.

Tools voor artsen en mensen met IBD

Ook Crohn & Colitis NL onderstreept het belang van kunnen werken met IBD, en dit bespreekbaar maken met je arts. Daarom besteedt de vereniging elk jaar aandacht aan werken met IBD in de Week van de Toegankelijkheid, ook dit jaar van 2-6 oktober. Ook pakt Crohn & Colitis NL het bespreken van werk in de spreekkamer op en ontwikkelt hiervoor twee tools samen met Centrum Werk Gezondheid voor zorgverleners en mensen met IBD. De eerste tool bestaat uit screeningsvragen die inzicht moeten geven in het werk van de patiënt en moet mogelijke werkproblemen signaleren. Daarnaast wordt een Samen beslissen kaart ontwikkeld, die inzicht in de IBD-behandeling geeft in relatie tot werk, en mogelijke gevolgen waarover patiënt en zorgverlener moeten besluiten. De eerste tool wordt waarschijnlijk eind dit jaar geleverd en de tweede volgend jaar.

Het ene medicijn is het andere niet

Een voorbeeld illustreert waarom het zo belangrijk is om je werk bespreekbaar te maken in de spreekkamer. Bij een zittend beroep als bus- of vrachtwagenchauffeur, bij wie een buikoperatie nodig is, maakt het nogal uit op welke plek en op welke manier de snede wordt gemaakt. Maar als artsen dit niet weten, kunnen ze er sowieso geen rekening mee houden. Daarnaast kan de keuze voor medicijnen bij een aandoening ook bepalend zijn hoe goed iemand nog in staat is om te werken. Het ene medicijn heeft een grotere invloed op de rijvaardigheid dan het andere medicijn met dezelfde werking. Maar dan moet een arts dus wel weten dat iemand als beroep heel de dag op de weg zit.

Kosten gaan voor de baten

Patiëntenfederatie Nederland is zich ervan bewust dat de zorg aanpassen, waardoor iemand aan het werk kan blijven, extra kosten met zich meebrengt. Denk bijvoorbeeld aan extra tijd dat hiervoor nodig is tijdens een consult, aanpassingen die gedaan moeten worden op de werkvloer of het vergoeden van een bepaald type medicijn dat zich perfect leent voor een beroep dat iemand heeft. Daar tegenover staat echter dat arbeidsongeschiktheid ons als maatschappij óók geld kost, op dit moment zo’n 13 miljard euro per jaar. Wat Patiëntenfederatie Nederland betreft hebben de ministeries van VWS, Sociale Zaken, werknemers en werkgevers dus een gezamenlijk belang en pakken zij de handschoen op. Om te beginnen door werk standaard mee te nemen in het zorgtraject en hier eventueel passende financiering voor te vinden.

Meer informatie:

 

Delen op social media: