(Wetenschappelijk) onderzoek

Er wordt veel onderzoek gedaan naar het ontstaan van de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. Ook vindt er onderzoek plaats naar betere behandelmethodes, nieuwe medicijnen en de rol van voeding en bacteriën.

Onze onderzoeken

Crohn & Colitis NL doet zelf veel onderzoek. We vragen je daarom geregeld om vragenlijsten in te vullen. Deze vragen gaan altijd over jouw ervaring, zoals bijvoorbeeld jouw ervaring met de zorg, jouw ervaringen op het werk of met het afsluiten van een verzekering.

Crohn & Colitis NL heeft ook een eigen onderzoekspanel, het CC-panel. In het lichtblauwe kader hiernaast lees je hier meer over.

Fijn dat de vereniging door onderzoek ook aandacht aan dit onderwerp schenkt en er terugkoppeling plaatsvindt.’

Onderzoekers vragen Crohn & Colitis NL regelmatig mee te participeren in onderzoek. Wij denken vooral mee vanuit het perspectief van mensen met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa.

Hieronder staan de samenvattingen van de meest recente onderzoeken waarin wij participeren of die wij zelf hebben uitgevoerd.

Neem deel aan het Crohn & Colitis NL-panel

Denk je graag mee over kwaliteitsverbetering in de zorg? Wil je jouw ervaringen delen en daarmee invloed uitoefenen? Wil je Crohn & Colitis NL steunen om op te komen voor de belangen van mensen met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa? Dan is het Crohn & Colitis NL-panel iets voor jou.

Via online vragenlijsten deel je jouw ervaringen en kunnen wij aan de slag om advies te geven, de zorg te verbeteren en gericht actie te ondernemen. Of het nu gaat om zorg, verzekeringen of praktische zaken in het dagelijks leven, jouw tips en ervaringen zijn welkom en waardevol.

Hoe werkt het Crohn & Colitis NL-panel?

Het Crohn & Colitis NL-panel werkt heel eenvoudig. Vier tot zes keer per jaar ontvang je een online vragenlijst over verschillende onderwerpen. Je bepaalt zelf of je de vragenlijst wel of niet invult.

Aanmelden voor CC-panel

Wetenschappelijk onderzoek

Onderzoekers vragen Crohn & Colitis NL regelmatig om mensen op te roepen om deel te nemen aan onderzoek. Wij hebben daarvoor een onderzoeksprotocol met voorwaarden en te volgen procedures. Als het onderzoek voldoet aan de eisen, doen wij een oproep voor deelnemers. Hieronder staat een selectie van onderzoeken waarvoor deelnemers met crohn of colitis ulcerosa worden gezocht. Crohn & Colitis NL fungeert hierbij alleen als intermediair. De wijze van aanmelden, communicatie en het verloop van het onderzoek lopen via de ziekenhuizen die deze onderzoeken coördineren en uitvoeren.
Crohn & Colitis NL is actief betrokken bij een aantal wetenschappelijke onderzoeken. Wij participeren in diverse fasen van de onderzoeken én altijd vanuit het perspectief van mensen met IBD. Op de pagina (Wetenschappelijke) onderzoeken uitgelicht lees je hier meer over.

Samenwerking in ziekenhuizen

In de acht academische centra in Nederland hebben de IBD-specialisten zich verenigd in het ICC (Inititiative on Crohn’s and Colitis) samenwerkingsverband. Deze artsen hebben als missie het onderzoek naar IBD te stroomlijnen, behandelingsrichtlijnen te ontwerpen en de kwaliteit van leven van IBD-patiënten te verhogen. Op deze website vind je een overzicht van lopende studies en samenwerkingsverbanden.

Overzicht IBD-onderzoeken

Deze Engelstalige website geeft een overzicht van alle belangrijke IBD-onderzoeken.

Lopende onderzoeken waaraan je kunt deelnemen